Политика органа по сертификации систем управления ООО «ИСЦ «ЮГТЕСТ»

ЗАМОВНИК ДЛЯ НАС - ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

Метою діяльності органу з сертифікації систем управління (ОС) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ» є надання всім зацікавленим організаціям та підприємствам послуг з сертифікації систем управліннявідповідно до встановлених правил та процедур для забезпечення впевненості у тому, що сертифіковані системи управління  відповідають вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та  ДСТУ ISO 22000:2007.

Політика вищого керівництва в сфері якості спрямована на створення та постійне підтримання авторитету органу сертифікації систем управління ТОВ «ВСЦ «Південтест» як організації, що:

210.jpg

Максимально задовольняє потреби замовників бездоганною якістю робіт з оцінки та сертифікації систем управління

87.jpg

Гарантує безумовне дотримання професійних та етичних норм при виконанні робіт

134.jpg

Наполегливо працює над поліпшенням якості робіт і підвищенням їх ефективності

201.jpg

Прагне досягти провідних позицій серед споріднених організацій на Україні і довести свою спроможність ефективно взаємодіяти із зарубіжними партнерами

Метою діяльності органу з сертифікації систем управління (ОС) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ» є надання всім зацікавленим організаціям та підприємствам послуг з сертифікації систем управліннявідповідно до встановлених правил та процедур для забезпечення впевненості у тому, що сертифіковані системи управління  відповідають вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та  ДСТУ ISO 22000:2007.

Для досягнення поставлених цілей керівництво та персонал ОС забезпечують:

21.jpg

Належне функціонування системи управління якістю ОС згідно з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013

204.jpg

Здійснення запобіжних та коригувальних дій з метою уникнення незадоволення послугами, що надаються ОС

206.jpg

Належне функціонування та поліпшення результативності системи управління якістю ОС з урахуванням Політик і вимог Національного агентства з акредитації України

97.jpg

Оптимізацію витрат на забезпечення високого рівня якості виконуваних робіт

211.jpg

Укомплектування ОС компетентним персоналом, що постійно підвищує свою компетентність і професійний рівень з питань якості, оцінки та підтвердження відповідності

218.jpg

Налагодження ефективних взаємодій між ОС та замовниками, а також іншими зацікавленими організаціями

85.jpg

Постійне аналізування  з боку керівництва системи управління якістю ОС з метою виявлення резервів для підвищення ефективності її функціонування та якості виконуваних робіт

216.jpg

Постійне доведення до персоналу політики і цілей ОС в сфері якості

135.jpg

Забезпечення фінансової стабільності ОС

101.jpg

Вивчення та аналіз світового досвіду в галузі якості, оцінки та підтвердження відповідності

ТВО Директора ТОВ «ВСЦ «Югтест»,

керівник органу сертифікації систем управління                          Е.Г. Кулик