ПОЛІТИКА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

 Найвище керівництво органу сертифікації систем управління бере на себе зобов’язання діяти неупереджено при здійсненні сертифікації систем управління.

 

Орган сертифікацій систем управління розуміє важливість неупередженості під час виконання своєї діяльності з сертифікації систем управління, регулює конфлікт інтересів і забезпечує об’єктивність своєї діяльності з сертифікації систем управління за допомогою:

 

  •  визначення, аналізування і документування можливості щодо конфлікту інтересів, що виникає під час провадження сертифікації;

 

  • контролювання взаємозв’язків, які загрожують неупередженості органу сертифікації систем управління і мають за основу права власності, владу, управління, персонал, розподіл ресурсів, фінанси, контракти, дослідження ринку і оплату комісійної винагороди з продажів.

 

Орган сертифікації систем управління визначає, ідентифікує та аналізує вірогідності конфлікт інтересів, що виникає під час сертифікації систем управління, та впроваджує заходи щодо зменшення або усунення можливих загроз для неупередженості органу з сертифікації систем управління, у тому числі загроз:

 

  • ·      особистої зацікавленості;

  • ·      самоперевіряння;

  • ·      приятельських стосунків (довіри);

  • ·      залякування.

 

Орган сертифікації систем управління та будь-яка його частина як юридичної особи не пропонує та не здійснює консультування з питань систем управління.

 

Орган сертифікації систем управління та будь-яка його частина як юридичної особи не пропонує та не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих клієнтів.

 

Орган сертифікації систем управління не залучає до здійснення аудитів консалтингову організацію з питань систем управління. Це не стосується фізичних осіб, яких залучають як аудиторів за субпідрядними угодами.

 

Діяльність органу сертифікації систем управління не здійснюється та не пропонується як діяльність, пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування з питань систем управління. Орган сертифікації вживає відповідні заходи, щоб спростувати невідповідні заяви консалтингових організації, які наголошують або натякають, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучено орган сертифікації систем управління.

 

Орган сертифікації систем управління не наголошує та не натякає, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде задіяна певна консалтингова організація.

 

Орган сертифікації систем управління не залучає до аудиту та іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо систем менеджменту клієнта впродовж двох років з дати закінчення консультування.

 

Орган сертифікації систем управління вживає заходи, щоб реагувати на будь-які загрози його неупередженості, які можуть виникнути через дії інших осіб, органів або організацій.

 

Весь персонал органу сертифікації систем управління, як внутрішній, так і зовнішній, або комітети, які можуть впливати на сертифікаційну діяльність, діють неупереджено і не дозволяють комерційному, фінансовому або будь-якому іншому тиску ставити під загрозу неупередженість.

 

Орган сертифікації систем управління вимагає від персоналу, як внутрішнього, так і зовнішнього, повідомляти про будь-яку відому їм ситуацію, яка може загрожувати їм або органу сертифікації систем управління конфліктом інтересів. Орган сертифікації використовує цю інформацію як дані для визначення загроз неупередженості, що виникають через дії такого персоналу або організації, які їх залучають, і не використовують такий персонал, , як внутрішній, так і зовнішній, поки він не зможе продемонструвати відсутність конфлікту інтересів.

 

 

 

Керівник органу сертифікації систем управління

 

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»                                                                                  

 

О.Г. ТОРБА