top of page

Політика і процедури

Орган по сертифікації ТОВ «ВСЦ «Югтест» здійснює свою діяльність, керуючись політикою органу і процедурами сертифікації та технічного нагляду за сертифікованою системою менеджменту, описом прав та обов'язків постачальників, процедурою розгляду апеляцій, переліком вихідних матеріалів і даних, які необхідно подати пред'явнику-заявнику на сертифікацію, і іншими документами системи управління якістю органу.

bottom of page