top of page

Сертифікація продукції

В сучасних умовах ведення господарської діяльності власники підприємств повинні суворо відстежувати відповідність вироблених товарів загальноприйнятим стандартам і вимогам. Щоб забезпечувати на виробництві необхідні умови, а на ринку випуск конкурентоспроможного продукту, вони змушені впроваджувати дієві механізми управління якістю товару. Найбільший вплив на ці процеси мають такі елементи як стандартизація і сертифікація продукції в Україні.

Стандартизація продукції

Стандартизація - це розробка зводу єдиного порядку з метою регулювання діяльності підприємств, що відносяться до конкретної галузі. Стандартизація визначає вимоги до різних структурних елементів товару:

92.jpg

Якість готового продукту, що використовується у виробництві сировини (матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів)

135.jpg

Удосконалення агрегації, уніфікації виробів

95.jpg

Визначення нормативів і методик у сфері розробки і випуску товарів високої якості

96.jpg

Створення загальноприйнятої системи кодування, класифікації товарів, типів виробництва

97.jpg

Створення єдиної системи даних щодо якості продукції, нагляду за її дотриманням, методів проведення випробувань, виведення термінології, вимірювальних параметрів і умовних позначень

Сертифікація продукції

Сертифікація продукції - це сукупність дій, спрямованих на оцінку продукції з метою підтвердження її відповідності необхідним технічним і якісним нормам. Сертифікований товар має більш високу конкурентоспроможність в силу того, що споживачі йому більше довіряють.

 

 

Посвідчення рівня якості випробовуваних виробів є ключовою складовою системи контролю над якістю і виробничого менеджменту в цілому. Сертифікацію для реалізації на ринку України повинні пройти всі види продукції - товари легкої промисловості, машинобудування, харчової, металургійної та інших галузей.

 

В Україні традиційно проводиться добровільна і "обов'язкова" оцінка відповідності продукції. Якщо обов'язкова оцінка відповідності технічним регламентам з подальшим наглядом за дотриманням встановлених норм проводиться тільки в рамках дії Технічних регламентів України, то добровільне посвідчення якості товару на комерційній основі може здійснювати будь-який компетентний центр сертифікації продукції за ініціативою самого підприємця.

Згідно законодавчо встановленим вимогам суб'єкти господарювання мають ряд зобов'язань:
01.jpg

У визначеному законом порядку, в точно зазначений термін здійснювати сертифікацію товарів, що підлягають обов'язковому посвідченню відповідності якості

98.jpg

Забезпечувати необхідні для випуску якісного товару умови виробництва відповідно до вимог, позначених в сертифікаті

99.jpg

Здійснювати реалізацію товарів, послуг, робіт тільки при наявності документа, що засвідчує їхню відповідність вимогам

84.jpg

Відмовитися від реалізації продукту, характеристики якого за підсумками оцінки виявилися невідповідними нормативним вимогам, а також після закінчення терміну дії сертифіката

Наші послуги

Центр сертифікації продукції в Дніпрі ТОВ «ВСЦ Югтест» допомагає підприємцям своєчасно і якісно пройти процедуру оцінки відповідності товарів, що вироблені в Україні, та тих, що ввозяться на територію країни. Ми надаємо широкий спектр послуг в даній сфері:

92.jpg

Надаємо послуги по отриманню добровільного сертифіката відповідності на продукцію

96.jpg

Створення загальноприйнятої системи кодування, класифікації товарів, типів виробництва

79.jpg

Надаємо послуги з оформлення сертифікатів експертизи типу по Технічним Регламентам України. Номер нотифікації UA TR 076

97.jpg

Створення єдиної системи даних щодо якості продукції, нагляду за її дотриманням, методів проведення випробувань, виведення термінології, вимірювальних параметрів і умовних позначень

93.jpg

Проводимо оцінку якісних характеристик продукції та їх відповідність встановленим стандартам з добровільної ініціативи підприємців

95.jpg

Визначення нормативів і методик у сфері розробки і випуску товарів високої якості

bottom of page