top of page

маркування

CE маркування - спеціальний знак, що наноситься на виріб, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського союзу, а також те, що продукт пройшов процедуру оцінки відповідності директивам. Маркування CE вказує на те, що виріб не є шкідливим (небезпечним) для здоров'я його споживачів, а також без шкоди для навколишнього середовища.

У чому переваги CE сертифікації?

Продукти, що мають маркування СЕ, можуть продаватися в Європейській економічній зоні без будь-яких бар'єрів, і споживачі впевнені, що продукти, які вони купують, відповідають всім основним вимогам охорони здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Виробник несе відповідальність за проведення оцінки відповідності продукції, підготовку технічних файлів, отримання при необхідності маркування СЕ, складання декларації про відповідність ЄС і нанесення маркування СЕ на товари.

 

Яка інформація міститься в європейській декларації відповідності?

Декларація відповідності EC містить інформацію що відноситься до продукту, виробнику або представнику з наступним змістом:

• Унікальна маркування продукту,

• Назва та адреса виробника або уповноваженого представника,

• Заява про відповідальність виробника даної декларації,

• Ідентифікація вироба, що дозволяє його відстеження, чітке зображення продукту, якщо це необхідно,

• Відповідна директива Європейського Союзу,

• Посилання на відповідні гармонізовані стандарти і / або регламенти,

• Де це може бути застосовано, назва та ідентифікаційний номер нотифікованого органу, опис модуля і інформація СЄ-сертифікату,

• Додаткова інформація, підпис, ім'я та посаду уповноваженої сторони, що підписує, а також місце і дата видачі.

 

Нанесення маркування СЕ

Знак СЕ повинен мати правильну форму і пропорції, як показано на малюнку, незалежно від розмірів.

Маркування повинно бути нанесенае таким чином, що б його було неможливо стерти або змінити, воно було добре видне і читабельна.

Якщо конструкція виробу не дозволяє нанести маркування або це не доцільно, то дане маркування має кріпитися до упаковки, при її наявності і до супровідних документів.

ce2.jpg

Перелік директив по CE маркуванню

 • 2014/30 / EC - ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

 • 2006/42 / EC - МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ

 • 2014/35 / EC - НИЗЬКОВОЛЬТНИЙ ОБЛАДНАННЯ

 • 93/42/EEC - МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

 • 89/686/EEC - ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • 305/2011/EU - БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

 • 92/42/EEC- ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ (БОЙЛЕРИ)

 • ATEX (2014/34/EU) - ПРОДУКЦІЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 • 2014/68/EC - ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

 • 2010/35/EC - ПЕРЕНОСНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЕ ПІД ТИСКОМ

 • 2014/33/EC- ЛІФТИ І КОМПОНЕНТИ БЕЗПЕКИ

 • 2014/29 / EU- ПРОСТІ ПОСУДИНИ ПІД ТИСКОМ

 • 2016/426/EU - ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ

 • 2009/125/ЕС - БЕЗПЕКА ІГРАШОК

 • 2009/125/ЕС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 • 2000/14/ЕС- ШУМИ У ДОВКІЛЛІ

bottom of page