top of page

Розробка технічних умов

Технічними умовами або ТУ називається нормативний документ, що встановлює вимоги, яким повинна відповідати матеріальна продукція (вироби, матеріали, речовини тощо), процеси і послуги (далі - продукція).

 

ТОВ «ВСЦ «Югтест» розробить технічні умови України з урахуванням особливостей продукції або послуг Вашого підприємства. Термін розробки та узгодження ТУ - до 3 місяців.

Послуги при розробці ТУ

82.jpg

Розробка тексту проекту нормативного документа (ТУ)

81.jpg

Доопрацювання проекту ТУ і / або проведення додаткових випробувань за результатами узгодження ТУ.

83.jpg

Експертиза і узгодження проекту ТУ з зацікавленими сторонами (замовником, відомчими, галузевими, спеціалізованими технічними і науковими організаціями, профільними державними Комітетами та ін.)

86.jpg

Експертиза і державна реєстрація ТУ в територіальному органі Держспоживстандарту України.

84.jpg

Експертиза результатів приймальних випробувань або їх проведення

85.jpg

Аналіз акту приймальної комісії.

Перелік необхідних документів для розробки ТУ

 • Реквізити виробника;

 • Опис продукції;

 • Призначення продукції,

 • Асортимент, марки, артикули, моделі, типи і ін .;

 • Код ДКПП продукції;

 • Короткий опис технологічного процесу виготовлення виробу (або рецептура і технологічна інструкція - для харчової продукції);

 • Перелік технічних характеристик;

 • Порядок і умови приймання продукції ВТК підприємства;

 • Методи і засоби заводського приймального контроля;

 • Вимоги до упаковки (способи упаковки, пакувальний матеріал, перелік вкладених документів та ін.);

 • Вимоги до транспортування;

 • Умови зберігання;

 • Вимоги безпеки при виготовленні і експлуатації;

 • Умови експлуатації;

 • Терміни гарантії;

 • Перелік організацій, з якими обов'язково узгоджуються технічні умови.

Державні стандарти та узгодження необхідних для отримання ТУ

Технічні умови реєструються і узгоджуються з Міністерством економічного розвитку України. Необхідний для цього час становить від 1-го до 2-х місяців.

 

У випадках необхідності - додаткове узгодження технічних умов (Держгірпромнагляд, Держбуд, МНС, екологи та ін.) Часу буде потрібно більше.

 

Існують вимоги державних стандартів, відповідно до яких технічні умови проходять процедуру розробки, узгодження, приймання, державної реєстрації:

 

 • ДСТУ 1.3: 2004 "Національна стандартизація. Правила побудова, викладання, оформлення, погодження, Прийняття та позначання технічних умов"

 • ДСТУ 1.5: 2003 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO / IEC Directives, part 2, 2001., NEQ)"

 • ДСТУ 1.6: 2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів"

 • ГОСТ 2.114-95 "ЕСКД. Технічні умови"

bottom of page