top of page

Галузь діяльності

ТОВ «ВСЦ« Південтест », який здійснює в області акредитації діяльність по сертифікації:

Cистем менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 "Quality management systems - Requirements" і систем управління якістю на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» за такими видами економічної діяльності:

155.jpg

Хімічна промисловість

139.jpg

Виробництво авіаційної та космічної техніки

223.jpg

Виробництво гумових та пластмасових виробів

226.jpg

Виробництво транспортних засобів (автомобілів, поїздів, велосипедів та ін.)

224.jpg

Металургія та обробка  металу

227.jpg

Виробництво меблів та інші виробництва

98.jpg

Машинобудування

219.jpg

Послуги з досліджень і розробки

147.jpg

Виробництво електричного та електронного устаткування

230.jpg

Послуги у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги

Систем менеджменту безпечності  харчових продуктів на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000: 2018 «Food safety management systems - Requirements for  any organization in the food chain» і систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 22000: 2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої  організації в  харчовому ланцюзі» за наступною категорією: С – Виробництво харчових продуктів.

bottom of page