top of page
Notary-Public-Ink-Stamp-On-Sig-234574582

Дозволи Держгірпромнагляду України на обладнання

ТОВ «ВСЦ «Югтест» надає послуги з консультування, підготовки документів, організації проведення робіт, а також сприяє при отриманні роботодавцем, виробником або постачальником дозволів Держгірпромнагляду України на експлуатацію (застосування) промислового обладнання вітчизняного виробництва або ввезеного в Україну.

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку видачі дозволів на Виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (Застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженим постановою КМ України від 26.10.2011 р № 1107, з урахуванням змін до нього, внесеними Постановою КМУ від 10.10.2012 р № 927, на обладнання вітчизняного або іноземного виробництва, яке підпадає під дію державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці, має бути отримано дозвіл Держгірпромнагляду України на експлуатацію або застосування.

 

У додатках до вказаних постанов зазначено перелік машин, обладнання та механізмів підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких необхідно отримати дозвіл (Дозвіл) Держгірпромнагляду України.

 

Дозвіл на застосування і дозвіл на експлуатацію обладнання - це окремі документи, які, в залежності від ступеня небезпеки, видаються або Держпромнаглядом України, або його територіальними органами. Заявка та отримання дозволів тер. органів здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» через обласні «Дозвільні центри» за місцем реєстрації підприємства-заявника.

 

Але перш ніж подати заяву на видачу таких дозволів необхідно отримати позитивний висновок експертно-технічного центру (ЕТЦ) або експертної організації, що мають відповідні повноваження щодо відповідності обладнання вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

 

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Держохоронпраці України від 14.04.2004 р. № 99, на експертизу необхідно подати документи і надати інформацію, необхідні для обстеження підприємства-заявника, в т.числі наявні ліцензії та дозвіл на виробництво небезпечних робіт, відомості про професійно-кваліфікаційний склад персоналу, відомості про машини, механізми і технічні засоби, дозвіл на експлуатацію імпортного обладнання, виробничі та посадові інструкції, інструкції, протоколи, накази, НД та ін. документи з охорони праці.

 

В окремих випадках на експертизу потрібно надати протоколи випробувань зразків. Зокрема, згідно з «Методичними вказівками про порядок допуску ... нових зразків гірничошахтного устаткування ...» (наказ Держохоронпраці від 17.03.2000 р. № 36), необхідно мати протоколи попередніх, приймальних та експлуатаційних випробувань зразків.

bottom of page