top of page

ПОЛІТИКА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

«ПІВДЕНТЕСТ»

 

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

  ПОЛІТИКА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

 

Найвище керівництво органу з сертифікації систем менеджменту бере на себе зобов’язання діяти неупереджено при здійсненні сертифікації систем управління.

Орган з сертифікації визначає, що джерелом доходів є його клієнт, який платить за сертифікацію, і що це є потенційною загрозою для неупередженості

 

Орган з сертифікацій систем менеджменту розуміє важливість неупередженості під час виконання своєї діяльності з сертифікації систем управління, регулює конфлікт інтересів і забезпечує об’єктивність своєї діяльності з сертифікації систем управління за допомогою:

  • визначення, аналізування і документування можливості щодо конфлікту інтересів, що виникає під час провадження сертифікації;

  • контролювання взаємозв’язків, які загрожують неупередженості органу з сертифікації систем менеджменту і мають за основу права власності, владу, управління, персонал, розподіл ресурсів, фінанси, контракти, дослідження ринку і оплату комісійної винагороди з продажів.

Орган з сертифікації систем менеджменту  визначає, ідентифікує та аналізує вірогідність конфлікту інтересів, що виникає під час сертифікації систем управління, та впроваджує заходи щодо зменшення або усунення можливих загроз для неупередженості органу з сертифікації систем менеджменту, у тому числі загроз:

  • особистої зацікавленості;

  • самоперевіряння;

  • приятельських стосунків (довіри);

  • залякування.

Орган з сертифікації систем менеджменту та будь-яка його частина як юридичної особи не пропонує та не здійснює консультування з питань систем управління.

 

Орган з сертифікації систем менеджменту та будь-яка його частина як юридичної особи не пропонує та не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих клієнтів.

 

Орган з сертифікації систем менеджменту не залучає до здійснення аудитів консалтингову організацію з питань систем управління. Це не стосується фізичних осіб, яких залучають як аудиторів за індивідуальними угодами.

 

Діяльність органу з сертифікації систем менеджменту  не здійснюється та не пропонується як діяльність, пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування з питань систем управління. Орган з сертифікації вживає відповідні заходи, щоб спростувати невідповідні заяви консалтингових організації, які наголошують або натякають, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучено орган з сертифікації систем менеджменьту.

 

Орган з сертифікації систем менеджменту не наголошує та не натякає, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде задіяна певна консалтингова організація.

 

Орган з сертифікації систем менеджменту  не залучає до аудиту та іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо систем менеджменту клієнта впродовж двох років з дати закінчення консультування.

Орган з сертифікації систем менеджменту вживає заходи, щоб реагувати на будь-які загрози його неупередженості, які можуть виникнути через дії інших осіб, органів або організацій.

Весь персонал органу з сертифікації систем менеджменту, як внутрішній, так і зовнішній, або комітети, які можуть впливати на сертифікаційну діяльність, діють неупереджено і не дозволяють комерційному, фінансовому або будь-якому іншому тиску ставити під загрозу неупередженість.

 

Орган з сертифікації систем менеджменту вимагає від персоналу, як внутрішнього, так і зовнішнього, повідомляти про будь-яку відому їм ситуацію, яка може загрожувати їм або органу з сертифікації систем менеджменту конфліктом інтересів. Орган з сертифікації використовує цю інформацію як дані для визначення загроз неупередженості, що виникають через дії такого персоналу або організації, які їх залучають, і не використовують такий персонал, , як внутрішній, так і зовнішній, поки він не зможе продемонструвати відсутність конфлікту інтересів.

 

Керівник органу з сертифікації систем менеджменту

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»                                                                                    Є.Г. Кулик

bottom of page