Keywords:
top of page
3_1_1.jpg

Термоконтроль, який включає перевірку виробів і матеріалів на горючість, стійкість до вогню

Термоконтроль передбачає проведення випробувань на стійкість до вогню, займистість, теплопровідність, іскростійкість. Методи випробувань стандартизовані відповідними нормативними документами і залежать від сфери застосування випробуваних зразків. Всі дослідження проводяться із застосуванням спеціального обладнання.

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» пропонує свої послуги з проведення термоконтроля виробів з різних матеріалів, як в Дніпрі, так і в будь-якому іншому місті України.

До основних типів випробувань відносяться
25.jpg

Вогнестійкість

Згідно із сучасними вимогами випробування на стійкість до вогню можуть проводитися не тільки в стандартному температурному режимі, але і в альтернативних режимах. До них відносяться режим зовнішньої пожежі, пожежі, що розвивається повільно, температурний вуглеводневий режим.

24.jpg

Теплопровідність

Випробування на теплопровідність дозволяють встановити, наскільки добре матеріал проводить тепло. Для тестування застосовується обладнання, що дозволяє створити стаціонарний тепловий потік, що проходить через плоский зразок з деякою товщиною, спрямований перпендикулярно його фронтальної частини. При цьому проводиться вимірювання товщини зразка, температури його зворотних граней, щільності теплового потоку.

27.jpg

Займистість

Результати тестування горючості проводяться за допомогою спеціального обладнання, яке дозволяє визначити швидкість горіння зразків, розташованих вертикально або горизонтально. Установки для тестування розрізняються в залежності від типу досліджуваних матеріалів та виробів.

26.jpg

Іскростійкість

Тестування на іскростійкість передбачає вплив на зразки (матеріали або вироби) протягом певного часу безперервної серії іскор, що не переходять в дугу. Для цього використовується спеціальне обладнання з підвищюючим трансформатором і додатковим опором (активним або реактивним), що дозволяє забезпечити іскрову форму розряду.

bottom of page