top of page
документы

Оцінка відповідності

Продукція, щодо якої діють технічні регламенти, повинна пройти декларування в Україні на відповідність нормам технічних регламентів згідно зі стандартними модулями оцінювання.

Порядок перевірки продукції на відповідність

Проводиться відповідно до ПКМУ N95 від 13.01.2016 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовують для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності".

 

З огляду на модуль аналіза співвідношення продукту з регламентованими технічними вимогами, доказ адекватності параметрів відбувається на підставі даних, отриманих від самого виробника (імпортера) або від компетентного органу, що виробляє оцінку товарів згідно до законодавчо встановлених регламентів. Оцінюючим органом може виступати організація, призначена Міністерством економічного розвитку України, або будь-який сертифікаційний орган, система управління, приватна дослідницька лабораторія, акредитованих НААУ.

 

Щоб отримати підтвердження про відповідність продукції, виробник повинен виконати декларування згідно з технічними регламентами, а товар повинен бути маркований Національним знаком якості.

Алгоритм проведення аналізу

Оцінка відповідності або невідповідності продукції технічним регламентам являє собою сукупність дій, за підсумками яких приймається остаточне рішення. Загальна схема виглядає таким чином:

• вивченням продукту на можливу небезпеку для споживача;

• визначенням технічних норм до яких відноситься цей вид товару (послуги, роботи);

• вивченням технічних документів, що містять інформацію про характеристики та властивості виробів, які повинні бути перевірені щодо стандартів, встановлених технічних регламентів;

•   заявник (імпортер, виробник, уповноважені особи) готує проект документа (декларацію);

• орган, який здійснює оцінку відповідності товарів певним технічним регламентам, перевіряє документи на правильність проектування декларації;

• орган приступає до оцінки відповідності продукції (займається перевіркою і підтвердженням заявлених в проекті декларації доказів наявності у товару регламентованих технічних характеристик). Оціночна робота включає такі етапи:

• орган приступає до оцінки відповідності продукції (займається перевіркою і підтвердженням заявлених в проекті декларації доказів наявності у товару регламентованих технічних характеристик). Оціночна робота включає такі етапи:

1. Дослідження заявленого проекту;

2. Проведення випробувань продукту, його ідентифікація;

3. Оцінка контролю виробничих процесів;

4. Ідентифікація типу досліджуваного продукту;

5. Дослідження на виробництві, сертифікація вироблених виробів, аналіз системи управління;

  • орган, що займається перевіркою документації, доводить до заявника позитивні підсумки виконаної роботи у вигляді акта експертизи, сертифіката на ставлення товарів до конкретного типу або адекватність існуючим стандартам, протоколу проведених випробувань, аналітичного звіту та т.п .;

  • виробник, постачальник, уповноважена особа приймає декларацію за формою, визначеною законом;

  • при бажанні заявник може зареєструвати отриману декларацію в органі, який проводив оцінку, з метою підтвердження перевірки органом повноти і достовірності інформації що міститься в ній;

  • маркування продукту шляхом нанесення Національного знака відповідності;

  • здійснення інспекційного контролю.

Наші послуги

Процес, що включає оцінку продукції на відповідність технічним регламентам, підготовку проектів декларацій, маркування товарів, складний і індивідуальний для кожного технічного регламенту. ТОВ «ІВЦ Югтест» в Дніпрі надає підприємствам консалтингові послуги. Тут можна отримати консультацію компетентних фахівців, купити певну послугу (наприклад, складання проекту декларації) або замовити весь комплекс заходів, пов'язаних з аналізом виробів в рамках встановлених модулів.

Система модулів оцінки відповідності

Модулі являють собою сукупність процедур, що вимагаються для проведення оцінки товарів відповідно до Технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ № 95-2016-п від 04.09.2016 р.

Діючі модулі:

- А - здійснення контролю у виробничому процесі;

- А1 - здійснення контролю у виробничому процесі, контроль над проведеними випробуваннями продукції;

- А2 - періодичне здійснення контролю у виробничому процесі, контроль над проведеними випробуваннями продукції;

- В - визначення типу продукції;

- С - аналіз на відповідність даного типу за підсумками внутрішньовиробничого контролю;

- С1 - аналіз на відповідність даного типу за підсумками внутрішньовиробничого контролю і проведених випробувань;

• С2 - періодичний аналіз на відповідність даного типу за підсумками внутрішньовиробничого контролю і проведених випробувань;

- D - досягнення такого відношення до даного типу за допомогою створення потрібної якості виробничих процесів;

- D1 - створення відповідної якості виробництва;

- Е - досягнення співвідношення з даним типом за допомогою забезпечення певного рівня якості продукту;

- Е1 - забезпечення відповідної якості виробництва;

- F - відношення продукції до конкретного типу за підсумками перевірки;

-  F1 - відношення продукції до певного типу за підсумками перевірки;

-  G - адекватність конкретної товарної одиниці;

-  Н - повна гарантія якості;

- Н1 - повна гарантія якості, оцінка проектування.

Виробник, постачальник, довірені особи можуть вибрати оптимальний вид оцінки відповідності продукції з встановленого переліку відповідно до сфери їх застосування.

bottom of page