Keywords:
top of page
3_1_1.jpg

Неруйнівний контроль

Неруйнівний контроль являє собою сукупність методів контролю, оцінки надійності, властивостей обладнання або окремих його частин, без зупинки, виведення з ладу об'єкта. Випробування проводяться при експлуатації обладнання, агрегатів, механізмів і дозволяють уникнути матеріальних витрат, втрат часу, підвищуючи їх надійність.

 

За допомогою технічної діагностики виявляються дефекти, брак, тріщини, розшарування і ін. Дослідження можуть проводитися як безпосередньо в місці знаходження випробовуваних зразків, так і в умовах лабораторії компанії.

 

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» пропонує свої послуги по проведенню неруйнівного контролю конструкцій, обладнання, окремих деталей як в Дніпрі, так і в будь-якому іншому місті України

Види неруйнівного контролю
Без названия (2).png

Акустичний

24.jpg

Тепловий

depositphotos_5210190-stock-photo-radiat

Радіаційний

32.jpg

Оптичний

istockphoto-527820795-1024x1024.jpg

Радіохвильовий

33.jpg

Вихрострумовий

31.jpg

Магнітний

34.jpg

Електричний та інші

Зупинимося на деяких основних методах

неруйнівного контролю.

  • Акустичний. Основою методу є можливість реєстрації пружних хвиль, які виникають в досліджуваному зразку. Найбільш часто використовують пружні хвилі ультразвукового діапазону. Наявність пружних хвиль пов'язано з такими характеристиками матеріалів як пружність, щільність, анізотропія і інші.;

  • Радіаційний. В процесі проведення досліджень виконують реєстрацію та аналіз іонізуючого випромінювання після його взаємодії з досліджуваним об'єктом. Залежно від виду випромінювання існують підвиди радіаційного контролю: рентгенівський, нейтронний, гамма і бета. Найчастіше методика застосовується в дефектоскопії, дослідженні структурних особливостей матеріалів.;

  • Радіохвильовий. Метод заснований на змінах характеристик електромагнітних хвиль, що взаємодіють з досліджуваним зразком. Даний вид перевірки може бути використаний при тестуванні виробів з пластмаси, кераміки, феритів, напівпровідників;

  • Тепловий. Методика заснована на фіксуванні змін теплових або температурних полів, які залежать від хімічного складу, присутності дефектів, геометричних характеристик. Може використовуватися для виробів з будь-яких матеріалів.

bottom of page