Keywords:
top of page
3_1_1.jpg

Механічні випробування

Перед тим, як випустити товар на продаж, треба перш за все перевірити його властивості. Перевірка механічних властивостей є однією з основних експертиз, що визначають експлуатаційні особливості продукції
До основних механічних властивостей відносяться
7.jpg

Міцність

9.jpg

Твердість

8.jpg

Пластичність

Також перевірку властивостей виробів можна провести після покупки.
Міцність

Міцність визначає здатність тих чи інших матеріалів протистояти деформаціям, що виникають в них під дією зовнішніх або внутрішніх сил. Сила протидії залежить від структури речовини, а також від міжмолекулярних зв'язків. Існує стандартний набір характеристик міцності, які групуються по виду діючих на них сил. Наприклад:

 

Статичні: міцність стику, розтягнення, вигин, зріз, кручення;

Динамічні: ударна і циклічна міцність.

Статичні сили випливають таким чином, що величина виробу практично не змінюється в часі. Динамічні сили характеризуються значеннями, які швидко змінюються, через що виникають деформації в матеріалі.

Твердість

Твердість є показником здатності матеріалу протистояти деформацій при контакті з більш твердими тілами. Це диференційована характеристика, що описує в основному певну поверхню або її частину. Тіла, які проникають в випробувальний виріб, вказують инденторів. Останні вибираються в залежності від тестового зразка (алмази, загартована сталь і інші).

 

Індентора можуть мати різну форму: пірамідальну, кулясту. Випробуються ця властивість двома методами:

• статичний;

• динамічний.

Пластичність

Пластичність визначає здатність матеріалів деформуватися під дією внутрішніх і зовнішніх впливів без руйнування. Існує пружна і непружна пластичність.

Пружна пластичність - властивість матеріалу повертатися до своєї вихідної форми і розмірів після зняття навантаження;

 

Непружна пластичність - створена для м'яких і в'язких матеріалів.

Всі вироби відчувають механічні дії різного характеру, викликають деформації розтягування, вигину і інші. Це відбувається не тільки при експлуатації, але і при виготовленні та транспортуванні продукції. Здатність матеріалів протистояти механічним впливам або змінювати свої властивості під їх впливом є одним з ключових чинників довговічності продукції, що випускається.

bottom of page