top of page

Переваги від впровадження ISO 9001

Норми Міжнародної організації зі стандартизації були прийняті в більшості країн світу, в тому числі і Україною в 2009 році. Впровадження міжнародних стандартів якості відповідно до міжнародної сертифікації ISO 9001 в Україні відчутно впливає на розширення споживчого ринку.

Прогнозовані зміни в роботі підприємств після розробки засобів масової комунікації та прийняття системи сертифікації ISO 9001:

201.jpg

Ефективне планування робочих процесів

204.jpg

Оптимізація структури підприємств в організаційній галузі

202.jpg

Позитивні зміни в управлінні над технологічними і адміністративними процесами

85.jpg

Відповідальний підхід в питаннях контролю якості товарів, а також підвищення мотивації

203.jpg

Підвищення пристосованості підприємств до динамічних вимог споживачів

205.jpg

Поділ заходів відповідальності між усіма працівниками в рівній мірі (децентралізація)

Сертифікація ISO 9001 передбачає позитивні зміни в розширенні ринку споживачів.

Фактори, що впливають на поліпшення ринку:
206.jpg

Конкурентоспроможність товарів зростає

210.jpg

Підвищення репутації організації

209.jpg

Якість товарів, що випускаються, зростає

207.jpg

Демонстрування благонадійності підприємств як наслідок підвищення якості виробів

208.jpg

Відповідно зростає задоволеність покупця пропорційно підвищенню якості продукції.

Сертифікація ISO 9001 в Дніпрі має багато переваг крім розширення ринку і поліпшення внутрішньої роботи підприємств, вона також стимулює зростання прибутку завдяки кільком чинникам:

211.jpg

Запобіганню можливого невдоволення споживачів

131.jpg

Скороченню витрат, що мають невиробничий характер

212.jpg

Істотному зниженню витрати ресурсів і сировини

99.jpg

Запобіганню появи продукції яка відповідає стандартам на всіх етапах виробництва

213.jpg

Виключається випуск бракованої продукції і, як наслідок, зниженню втрат

97.jpg

Мінімізації витрат на обов'язкове сертифікування товарів

Якщо СУЯ буде діяти відповідно до сертифікації 9001, це позитивно вплине на взаємини з суспільством споживання і безпосередньо державою. Такі зміни можливі завдяки:

214.jpg

Зведенню до мінімуму страхових ризиків

21.jpg

Максимально простого процесу отримання всіх необхідних документів (сертифікатів, ліцензій, свідоцтв)

Без названия.jpg

Профілактиці юридично карних інцидентів

93.jpg

Гарантованій відповідності як нормативним, так і законодавчим вимогам

Система сертифікації iso 9001 виконує такі позитивні функції, як перманентне удосконалення робочих процесів організації завдяки безперервному контролю діяльності. Моніторинг проводиться на основі аналізу інформації, що обов'язкова для того, щоб відповідати сертифікації ISO 9001. Погодження діяльності свого підприємства з міжнародними стандартами буде безперервно підвищувати як якість вироблених товарів, так і налагодити організаційні процеси.

bottom of page