Keywords:
top of page
3_1_1.jpg

Перевірка функціональності, міцності, працездатності

Тест на міцність проводиться за допомогою різних механічних і технологічних методів. Розрізняють методи, які використовують статичне (розтягнення, вигин, крутіння) і динамічне навантаження (твердість, в'язкість).

Міцність - це властивість матеріалів, чинити опір руйнівній дії внутрішніх напружень, що виникають в результаті впливу зовнішніх сил.

ВСЦ «Югтест» проводить перевірку міцності і працездатності обладнання та його деталей в Дніпрі і інших містах України.

Основні методи випробувань
8.jpg

Розтягування

Тести на розтягування є найпоширенішими серед всіх механічних методів дослідження. Вони застосовуються при створенні нових матеріалів, розрахунку їх характеристик і контролі якості. За допомогою випробувань досліджують поведінку матеріалів при навантаженні, з подальшим їх якісним порівнянням по діаграмах напруги, які відображають відмінність по міцності і пластичності.

9.jpg

Вигин і крутіння

Випробування на вигин найчастіше застосовується для випробування виробів з крихких матеріалів. При тестах матеріалів, що мають достатню в'язкість, продовжувати прикладати навантаження можна за межею плинності без небезпеки руйнування матеріалу. Визначення міцності при вигині виконують за допомогою триточкового і чотирьохточкового вигинів.

7.jpg

Твердість

Твердість - це величина опору, який матеріал чинить при впровадженні в нього стороннього тіла (більш твердого). Випробування на твердість є найбільш використовуваним методом механічних досліджень матеріалів. Способи визначення твердості розрізняються формою тіла-индентора (куля, піраміда, конус), його матеріалом (алмаз, сталь, сплави), рівнем доданого навантаження. Залежно від останнього фактора може визначатися макротвердість (великі навантаження), мікротвердість (малі навантаження).

bottom of page