Keywords:
top of page
3_1_1.jpg

Випробування на відповідність ергономічним вимогам

Ергономічні дослідження проводяться для визначення пристосованості виробів до використання людиною. Існує чотири основні показники ергономіки: гігієнічний, антропометричні, фізіологічний, психологічний

Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест» проводить перевірку виробів на відповідність ергономічним вимогам в Дніпрі і інших містах України.

Показники ергономіки:
13.jpg

Гігієнічні

Визначають відповідність продукції гігієнічним вимогам. Це такі показники, як рівень освітленості, шуму, токсичність, напруженість електричного поля і інші.

30.jpg

Антропометричні

У цю категорію входять показники відповідності продукції розмірами тіла, його формі і інші.

45.jpg

Фізіологічні

Це показники, які повинні відповідати таким можливостям людини як швидкість, сила, енергія.

46.jpg

Психологічні

Визначають відповідність продукції особливостям пам'яті, мислення, сприйняття людини, здатності до отримання навичок. В основному використовуються два психологічних показників: відповідність виробів засвоєним і формованим навичкам, відповідність здатності сприйняття і засвоєння інформації.

На основі вищезгаданого формується комплексний показник - ергономічність. Ергономічні випробування повинні враховувати можливості людини на всіх етапах експлуатації виробу.

На підставі проведених досліджень створюється технічний звіт про відповідність продукції вимогам ергономіки та рекомендації щодо поліпшення показників.

bottom of page