top of page
3_1_1.jpg

Аналіз механічних пристроїв в напруженому стані, на утворення дефектів

Надійна експлуатація механічних пристроїв залежить від багатьох умов і одне з них - створення механізмів з урахуванням всіх країнах, що розвиваються напружень, які поділяються на основні, додаткові, місцеві і попередні.

Причиною механічної напруги є взаємодії частинок матеріалу при його навантаженні. Виникаючі напруги - це відповідь на дію зовнішніх сил і вони протистоять змінам взаиморасположения частинок.

ІСЦ «Південтест» пропонує послуги з аналізу механічних пристроїв в напруженому стані у Дніпрі і інших містах України.

Види напруг:
50.jpg

Основні

Напруги, що розвиваються через врівноваження впливу зовнішніх факторів. Напруги встановлюються по зусиллям і визначені для прийнятої схеми, без урахування інших видів напруг

49.jpg

Попередні

Штучно створювані напруги, які також входять до групи основних

51.jpg

Додаткові

Природа цього виду напруг - додаткові зв'язку по відношенню до розрахункової схемою (наприклад, защемлення окремих елементів в вузлах конструкцій). Подібні напруги не викликають системного дисбалансу в цілому. У виробах з пластичних матеріалів ними нехтують

Місцеві. Це напруження, присутні на дільницях зосередження навантажень (в місцях опори інших елементів, під катками кранів, місцях фіксації додаткових елементів). На ділянках мають істотні зміни перетину, присутністю отворів або тріщин з'являється концентрація напружень місцевого характеру. Остання не враховується розрахунком при звичайній температурі і статичних навантаженнях і враховується при низькотемпературних режимах і динамічних впливах.

bottom of page