Keywords: Эргономические Испытания, аккредитованная лаборатория, Югтест, Україна

Випробування на відповідність ергономічним вимогам

Ергономічні дослідження проводяться для визначення пристосованості виробів до використання людиною. Існує чотири основні показники ергономіки: гігієнічний, антропометричні, фізіологічний, психологічний

Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест» проводить перевірку виробів на відповідність ергономічним вимогам в Дніпрі і інших містах України.

Показники ергономіки:

Гігієнічні

Визначають відповідність продукції гігієнічним вимогам. Це такі показники, як рівень освітленості, шуму, токсичність, напруженість електричного поля і інші.

Антропометричні

У цю категорію входять показники відповідності продукції розмірами тіла, його формі і інші.

Фізіологічні

Це показники, які повинні відповідати таким можливостям людини як швидкість, сила, енергія.

Психологічні

Визначають відповідність продукції особливостям пам'яті, мислення, сприйняття людини, здатності до отримання навичок. В основному використовуються два психологічних показників: відповідність виробів засвоєним і формованим навичкам, відповідність здатності сприйняття і засвоєння інформації.

На основі вищезгаданого формується комплексний показник - ергономічність. Ергономічні випробування повинні враховувати можливості людини на всіх етапах експлуатації виробу.

На підставі проведених досліджень створюється технічний звіт про відповідність продукції вимогам ергономіки та рекомендації щодо поліпшення показників.