top of page

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

   

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

   Якщо НД на продукцію, що надається на випробування, не містить правила прийняття рішення про відповідність зразків, то згідно  7.1.3, 7.8.6 ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій», випробувальна лабораторія ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків продукції вимогам НД з урахуванням невизначеності результатів вимірювання і застосуванням наведеного нижче правила прийняття рішення про відповідність:

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам).

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно стверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним).

   При цьому вірогідність відповідності обчислюється за нормального закону розподілення випадкової величини. У стандарті ISO 14253-1:2017 зазначено, що в загальному випадку вважаються прийнятними розширена невизначеність вимірювань U і рівень довіри  95% (коефіцієнт охоплення k = 2).

   

Правило відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 10576-1:2006 «Статистичні методи. Настанова щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 10576-1:2003, IDT)»; ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT) «Невизначеність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності»; ILAC-G8:09/2019 «Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity».

   

   Випробувальна лабораторія ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» погоджує, в разі необхідності, із замовником використання зазначеного вище Правила прийняття рішень перед укладанням договору про надання послуг, що відображається при аналізуванні запитів

Замовника на випробування у заявці на проведення випробувань.

bottom of page