Сертифікація

Систем

Менеджменту

Види систем менеджменту

З метою оптимізації контролю над управлінням різноманітними ресурсами була створена система управління (Система менеджменту).

Вона включає в себе різні компоненти, в тому числі і сертифікацію систем управління якістю, яка була прийнята в Україні не так давно. Можна детальніше розглянути всі компоненти системи, які для відповідності необхідним стандартам повинні отримати необхідні сертифікати.

ISO 26000

Керівництво з соціальної відповідальності

EMAS

ISO 14001

Система екологічного менеджменту

ISO 9100

Система менеджменту авіаційної промисловості

ISO-22000-1.png

ISO 22000

(НАССР)

Система менеджменту безпеки харчової продукції

ОНSAS 18001

Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я

 ISO 27001

Система управління інформаційною безпекою