Декларування відповідності

Декларація відповідності являє собою документ встановленої форми, який містить посвідчення відповідності продукції, що виготовляється або імпортованої продукції вимогам технічних регламентів і пов'язаних з ними стандартів.

 

Декларація відповідності оформляється виробником, його уповноваженою особою або постачальником продукції під його виняткову юридичну відповідальність за умови позитивних результатів оцінки відповідності декларованої продукції, проведеної відповідно до вимог технічних регламентів, що поширюються на цю продукцію.

 

Сам процес оцінки відповідності в ТОВ «ВСЦ Югтест» практично не відрізняється від процесу сертифікації. Однак бланки декларацій відповідності та сертифікатів різні. Виробник або його уповноважена особа або постачальник можуть заповнити, на підставі результатів оцінки відповідності, декларацію відповідності за допомогою наших консультантів на наданих нами бланках, і після реєстрації її в ТОВ «ВСЦ Югтест» - в уповноваженому органу з оцінки відповідності.

 

Затверджено номенклатуру продукції, по якій орган оцінки відповідності ТОВ «ВСЦ

Югтест» уповноважений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічних регламентів. За бажанням замовника декларація відповідності може бути взята на облік в органі оцінки відповідності.

Декларація відповідності містить відомості про документи, що підтверджують зазначені в ній відомості.

Декларація відповідності на партію товару зазвичай містить посилання тільки на протокол випробувань і / або акт експертизи зразка продукції. Декларація відповідності типу продукції може посилатися на велику кількість підтверджуючих документів (протокол випробувань, акт експертизи, сертифікати перевірки типу, сертифікати відповідності продукції та системи управління, звіти про результати досліджень типу та ін.).

У декларації відповідності можуть зазначатися також документи або умови, які обмежують її дію. При оформленні декларації відповідності партії продукції, такими що обмежують документами можуть бути контракт, специфікація до контракту, інвойс, провізні документи і т.п.

 

Термін дії декларації відповідності, як правило, обмежується терміном дії зазначених в ній документів. Для партії продукції - зазвичай 1 рік, для типу продукції - 1, 2, 3, 5 років (в залежності від схеми виконаної сертифікації продукції) або безстроково.

 

Аналіз технічної документації при оформленні декларації відповідності є невід'ємним елементом кожного модуля оцінки і може включати:

• аналіз для ідентифікації продукції;

• аналіз для визначення придатності технічної документації для підтвердження відповідності;

• дослідження проекту.

Склад технічної документації, яка підтверджує відповідність продукції вимогам технічного регламенту, необхідного для оформлення декларації відповідності, встановлюється  відповідно до технічного регламенту, і, в загальному випадку, може включати:

• технічні умови / опис;

• експлуатаційні документи;

• перелік взаємопов'язаних з технічним регламентом стандартів, вимогам яких відповідає дана продукція (при їх застосуванні виробником);

• опис прийнятих технічних рішень, що підтверджують виконання вимог технічного регламенту, якщо взаємопов'язані з технічним регламентом стандарти відсутні або не застосовувалися;

• протоколи приймальних, приймально-здавальних та інших випробувань, проведених виробником, або / та випробувальними лабораторіями (центрами), що підтверджують відповідність продукції вимогам технічного регламенту і пов'язаних з ним стандартів;

• сертифікати відповідності на продукцію;

• сертифікати відповідності на системи управління;

• сертифікати відповідності та / або протоколи випробувань на сировину, матеріали, комплектуючі вироби або складові частини виробу;

• інші документи, що підтверджують безпечність продукції відповідно до законодавства України.

 

 Дослідження проекту продукції може проводитися шляхом аналізу технічної документації, по якій виготовляється продукція, результатів проведених розрахунків, випробувань експериментальних зразків продукції, для якої оформляється декларація відповідності.

 

Перевірка типу продукції може проводитися шляхом:

• випробувань зразка для запланованого виробництва як типового представника продукції і / або випробувань критичних складових частин продукції;

• аналізу технічної документації.

 

Оцінка виробництва може бути представлена ​​наступними основними видами:

• аналізом стану (обстеження) виробництва;

• сертифікації (оцінки) системи управління.

 

Виробничий контроль проводиться виробником та / або субпідрядними організаціями (лабораторіями) для забезпечення стабільності відповідності продукції, що випускається, технічної документації та вимогам технічних регламентів.

 

Реєстрація декларацій про відповідність здійснюється згідно до повідомного принципу відповідно до порядку, встановленого органом з оцінки відповідності.

 

Інспекційний контроль після оформлення декларації відповідності проводиться тільки в рамках сертифікації і може включати:

• випробування зразків сертифікованої продукції;

• контроль стану виробництва;

• інспекційний контроль сертифікованої системи управління.

Контроль за продукцією, відповідність якої підтверджено декларацією про відповідність, здійснюється в рамках державного ринкового нагляду і контролю продукції.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ
З НАМИ

НАША АДРЕСА

49000, Україна, м Дніпро,
вул. Миронова, 7а, оф. 14

Email: office@yugtest.com


Телефон:  (+38 056) 370-12-27
                    (+38 056) 370-18-23

 

Дивитися на карті

Напишіть нам, і ми зв'яжемося з вами в самий найближчий час: